In Scratch kunnen we sprites ook verplaatsen door gebruik te maken van coördinaten. Laten we samen eens kijken hoe dat precies werkt en daarna kan jij weer aan de slag met wat oefeningen.

Naar waar gaan we nu?

In Scratch werken we met een assenstelsel zoals verder wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

De x-as loopt horizontaal van -240 (helemaal links) tot +240 (helemaal rechts). De y-as loopt verticaal van -180 (helemaal onder) tot +180 (helemaal boven). Het midden van het scherm heeft coördinaaten (0,0).

Wanneer je een sprite beweegt op het speelveld, kan je de coördinaten aflezen zoals te zien is in figuur 1.

Coördinaten aflezen in Scratch
Figuur 1: Coördinaten aflezen in Scratch

We kunnen nu de volgende blokken gebruiken:

Blok Uitleg
go to x: {0} y: {0}; Plaats de sprite op de coördinaaten (0,0). Je kan de waarden van de coördinaten aanpassen.
glide {1} secs to x: {0} y: {0}; Schuif de sprite van zijn huidige positie naar de coördinaten (0,0). De verplaatsing duurt hier 1 seconde. Opnieuw kan je de waarden van de coördinaten aanpassen en ook het aantal seconden.
set x to {-50} Geef een waarde aan de x-coördinaat van de sprite (bijvoorbeeld, -50). Dit is in de horizontale richting (van links naar rechts).
set y to {30} Geef een waarde aan de y-coördinaat van de sprite (bijvoorbeeld, 30). Dit is in de vertikale richting (van onder naar boven).

Een klein voorbeeld

when greenflag clicked go to x: {0} y: {0}; glide {1} secs to x: {100} y: {100}; wait {1} seconds set x to {0} wait {1} seconds set y to {0}

Zie jij al wat dit voorbeeld doet?

En nu aan de slag

 1. Maak dit voorbeeldje nu eens zelf in Scratch en kijk wat het precies doet. In welke vorm verplaatst de sprite zich?
 2. Pas het voorbeeld aan op de volgende manier:
  1. Laat Ruby eerst naar linksonder schuiven in plaats van eerst naar rechtsboven.
  2. Laat Ruby nu eens eerst naar linksboven schuiven.
  3. Maak de verplaatsingen wat groter door de waarden aan te passen.
 3. Wandelen in een vierkant
  1. Laat Ruby eerst naar rechts schuiven en dan naar beneden. Gebruik de blokken die je op deze pagina geleerd hebt.
  2. Maak het vierkant verder af.
  3. Wandel in de andere richting. Zorg ervoor dat Ruby eerst naar boven verplaatst wordt en dan naar links.

Nog één deel en dan ben jij een meester in het bewegen van sprites in Scratch. Ben jij er klaar voor?