Zijn er zaken die je niet goed begrijpt? Ga dan zeker even terug kijken naar de voorgaande lessen.

Oefening 3: Een aantal figuren tekenen

In deze oefening gaan we tekenen!

Het eindresultaat

Project

file_downloadDownload

cloudScratch-StudioIn dit project staan er al een aantal blokjes voor jou klaar. Je zal ook wel zien dat Ruby ook weer van de partij is, maar je kan haar niet zien op het speelveld. Ze is verdwenen! Je kan haar laten verdwijnen of verschijnen door gebruik te maken van volgende blokken:

Blok Uitleg
show; Laat de sprite verschijnen.
hide; Laat de sprite verdwijnen.

In alle tekenoefeningen zal de sprite niet zichtbaar zijn zodat je de tekening dan veel beter kan zien. Maar je kan dit natuurlijk aanpassen als je wil.

In dit project doe je volgende dingen:

 • teken een zeshoek
 • teken een vijfhoek
 • teken een vierkant
 • teken een driehoek
 • teken een cirkel

Stappenplan

Stap 1: Eerst even nadenken

Om een vierkant te tekenen, teken je vier keer een zijde en draai je na elke zijde telkens met een hoek van 90°. Maar hoe zit dat voor een vijfhoek? En hoe ver moet moet je draaien om een driehoek te kunnen tekenen? Hier is een formule die jou kan helpen met het tekenen van de verschillende veelhoeken:

360 : aantal hoeken = de draaihoek
Bijvoorbeeld: voor een vierkant is dit dus 360 : 4 = 90
Stap 2: Zet alles klaar

Zorg ervoor dat bij elke start van het programma alles gewist wordt. Zo begin je dus steeds met een mooi leeg canvas. Je kan ook de pendikte nog aanpassen als je zou willen. Zet hiervoor de juiste blokken al klaar.

Stap 3: De juiste startpositie

Plaats de sprite op positie x: -80 en y: 140. Richt je naar 90°.

Stap 4: Zeshoek

Teken een zeshoek. Neem 150 stappen en gebruik de formule om te berekenen hoe groot de hoek moet zijn om te draaien.

[TIP: Gebruik een herhaallus]
Stap 5: Vijfhoek

Teken een vijfhoek. Neem 150 stappen en gebruik de formule om te berekenen hoe groote de hoek moet zijn om te draaien.

[TIP: Gebruik opnieuw een herhaallus]
Stap 6: Vierkant

Teken een vierkant. Neem 150 stappen.

Stap 7: Driehoek

Teken een driehoek. Neem 150 stappen.

Stap 8: Een beetje verplaatsen

Voordat we de circkel tekenen moeten we de sprite eerst nog een beetje verplaatsen. Richt de sprite naar 90° en zet 75 stappen.

Stap 9: Cirkel

Teken een cirkel. Wel, in plaats van een cirkel, tekenen we eigenlijk een 60-hoek. Maar deze lijkt verrassend veel op een cirkel. Neem hier 4 stappen en gebruik de formule om te berekenen hoe groot de draaihoek moet zijn.

Evaluatie

 • Wordt de zeshoek goed getekend?
 • Wordt de vijfhoek goed getekend?
 • Wordt de vierkant goed getekend?
 • Wordt de driehoek goed getekend?
 • Wordt de cirkel goed getekend?
 • Ziet jouw oplossing eruit zoals onze oplossing?

Oplossing

De oplossing vind je hier!

file_downloadDownload

cloudScratch-StudioAl klaar? Goed bezig! Kom je mee naar de volgende oefening?