Net zoals er verschillende diersoorten zijn, heb je in de programmeerwereld verschillende soorten data. We noemen dit soms ook wel gegevens.

Soorten data in Scratch

Getallen

Getallen noemen we ook numerieke data. Hieronder zie je enkele blokken uit het palet Functies die we kunnen gebruiken voor getallen.

Blok Uitleg
({} + {}) Neem de som van twee getallen. Er zijn ook blokken voor min, maal en gedeeld door. Merkop dat Scratch voor maal het symbool * gebruikt!
(pick random {1} to {10}) Kies een willekeurig getal tussen 1 en 10 (1 en 10 kunnen ook gekozen worden). De getallen 1 en 10 kan je aanpassen. Door een willekeurig getal tussen 1 en 6 te kiezen, kan je een worp van een dobbelsteen nabootsen.
(round "1.5") Rond het getal 1.5 af naar het dichtsbijzijnde geheel getal. Voor 1.5 is dit 2. Je kan ook een ander getal invullen. Bijvoorbeeld 1.40. Dit wordt afgerond naar 1.
([abs] of "4") Neem de absolute waarde van het getal. Bijvoorbeeld, de absolute waarde van -4 is 4 terwijl de absolute waarde van 4 gewoon 4 is.

Strings

Strings zijn een een sliert van tekens. Deze tekens kunnen bestaan uit zowel hoofd- als kleine letters, cijfers (0 tot 9) en andere symbolen die je op je toetsenbord vindt (+,-,@,€,…). Strings komen van pas als je bijvoorbeeld namen of antwoorden wilt opslaan. In een later hoofdstuk gaan we hier dieper op in. Hieronder zie je een blokje uit het palet Functies dat we nu al gaan gebruiken:

Blok Uitleg
(join {""} {""}) Voeg de twee strings (of getallen) samen tot één string.

Een klein voorbeeld

In dit voorbeeld berekenen we de som van twee getallen. Hiervoor gebruiken we het blok om een string en een getal samen te voegen tot één string. Ook gebruiken we het blok om de som te berekenen.

when greenflag clicked set [getal1]to {1}; set [getal2]to {3}; say {(join {"Getal 1 is "} {(getal1)})} for {2} seconds; say {(join {"Getal 2 is "} {(getal2)})} for {2} seconds; say "De som van deze twee getallen is gelijk aan..." for {2} seconds; say {({(getal1)} + {(getal2)})} for {2} seconds;

En nu aan de slag

 1. Maak dit voorbeeldje nu zelf in Scratch en kijk hoe het werkt. Wordt alles goed gezegd en ontbreken er geen spaties?
 2. Pas het voorbeeld aan op de volgende manier:
  1. Bereken het product van de twee getallen in plaats van de som.
  2. Kan jij er voor zorgen dat de onderste twee blokken samengevoegd kunnen worden tot één blokje?
   Voeg dus volgende twee blokken samen door gebruik te maken van het “voeg samen” blokje:

   say "De som van deze twee getallen is gelijk aan..." for {2} seconds; say {({(getal1)} + {(getal2)})} for {2} seconds;

 3. Even de tafels herhalen. Laat Unix de tafel van 7 opzeggen (of kies een andere tafel). De bedoeling is dat Unix achtereenvolgens de uitkomst van 1*7, 2*7, 3*7, … zegt. Zorg dat hij mooi zegt ‘De uitkomst van 1*7 is 7’.
  1. Maak nog een variabele teller aan die we gaan gebruiken om alle tafels één voor één af te gaan. Zet deze op 1.
  2. Laat Unix de uitkomst van ‘teller * 7’ zeggen.
  3. Verhoog de waarde van teller met 1.
  4. Laat Unix de uitkomst van ‘teller * 7’ zeggen.
  5. Verhoog de waarde van teller met 1.
  6. Zie je een patroon dat telkens herhaald wordt? Blijf het voorgaande herhalen en maak hiervoor gebruik van een herhalingslus.