Omdat herhalingen kunnen blijven verder gaan, hebben we ook een blokje nodig om te kunnen stoppen.

Het is tijd om te stoppen

Maar niet met programmeren! In het palet Besturen kan je een stopblokje terugvinden. Je kan drie verschillende dingen met dit blokje doen.

Een script is een geheel van blokken. Een sprite kan meerdere scripts hebben. In het vorige deel hebben we bijvoorbeeld vier verschillende scripts gemaakt: ééntje om naar links te bewegen wanneer er op het pijltje naar links werd geduwd, ééntje om naar rechts te bewegen, naar boven en naar onder.

Blok Uitleg
stop [all]; Stop alle scripts in je project.
stop [this script]; Stop het script waar dit blokje in zit.
stop [other scripts in sprite]; Stop alle scripts in een sprite, behalve het script waar dit blokje in zit.

Een eerste voorbeeld

define tel tot vijf set [resultaat] to {0} forever if <(resultaat) = "5"> stop [this script] end change [resultaat] by {1} say {(resultaat)} for {1} seconds

when greenflag clicked say {"Ik kan tot vijf tellen. Luister!"} for {1} seconds tel tot vijf say {"Zie je wel dat ik het kan!"} for {1} seconds

De code aan de linkerkant laat de sprite tot vijf tellen. Deze code test elke keer opnieuw of het resultaat al gelijk is aan vijf. Indien dit het geval is, wordt het script gestopt. In het andere geval, wordt de waarde van de variabele resultaat verhoogt met 1.

En nu aan de slag

 1. Maak het voorbeeld eens na in Scratch.
 2. Pas het voorbeeld aan op de volgende manier:
  1. Maak het eerst opnieuw mogelijk om je sprite naar links en naar rechts te bewegen. Voeg volgende code toe:

   when greenflag clicked forever if <key [right arrow] pressed?> change x by {5} end

  2. Gebruik in plaats van het “stop dit script” blokje het “stop alle” blokje. Kan je nog wandelen met jouw sprite?
  3. Gebruik nu eens het “stop ander scripts” blokje. Wat gebeurt er nu?

Geweldig! Klaar voor het volgende deel? Kom dan maar mee!